ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Пояснювальна записка

27 липня 2015 | 14:40

 1.     Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами) затверджено граничні показники вартості твердого палива та скрапленого газу для надання в 2012 році пільг і житлових субсидій населенню на їх придбання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. При цьому, зазначеним рішенням Уряду передбачено, що, починаючи з 2013 року,  граничні показники вартості твердого палива та скрапленого газу індексуються на коефіцієнт, який включає прогнозний індекс споживчих цін поточного року.
 
Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України необхідно встановити натуральні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
         
2. Мета і шляхи її досягнення
 
Метою прийняття розпорядження є соціальний захист малозабезпечених верств населення області шляхом затвердження натуральних норм забезпечення населення області твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій готівкою для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
  
3. Правові аспекти
 
Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання:
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації» ( статті 6, 39, 41 ); 
- постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами);
 - постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року № 404 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2014 року № 709 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 404».
 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 
Фінансування передбачається здійснювати в межах субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій населенню області готівкою для придбання твердого палива та скрапленого газу.
 
5. Позиція заінтересованих органів
 
Відповідно до пункту 10.4. Регламенту Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 06 червня 2014 року № 263 «Про затвердження Регламенту Харківської обласної державної адміністрації»(зі змінами), проект розпорядження підлягає обов`язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації, а в разі потреби з іншими органами. Даний проект розпорядження має бути погоджений з Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації; Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації; управлінням паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації; Юридичним департаментом Харківської обласної державної адміністрації; юридичним відділом, відділом з питань запобігання та виявлення корупції та відділом контролю апарату обласної державної адміністрації; з об’єднаннями профспілок Харківської області; Державною фінансовою інспекцією в Харківській області.
 
6. Регіональний аспект
 
Предметом правового регулювання даного проекту розпорядження  є затвердження натуральних норм забезпечення населення області твердим паливом  і  скрапленим  газом  для  надання  в  2015 році  населенню  пільг  і житлових субсидій готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, виходячи з установлених постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами) мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2014 року № 709 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 27серпня 2014 р. № 404» основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2015 рік для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
 
Даним розпорядженням затверджуються натуральні норми для надання в 2015 році населенню області пільг і житлових субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:
 - на пільгове тверде паливо і скраплений газ – відповідно одна тонна та один балон на домогосподарство на рік;
 - на тверде паливо для надання житлових субсидій населенню готівкою – 2 тонни на домогосподарство на рік;
- на скраплений газ, який використовується для приготування їжі, у такій кількості: два балони (42 кілограми) на рік – на одну – дві особи, три балони (63 кілограми) – на три – чотири особи, чотири балони (84 кілограми) – на п’ять і більше осіб. У разі використання скрапленого газу, що зберігається в групових резервуарних установках, мінімальна норма забезпечення таким газом становить 42 кілограми на одну особу на рік, але не більш як 210 кілограмів.
 
Згідно з пунктом 2.2. постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами) для населення в 2015 році граничні показники вартості твердого палива та  скрапленого газу індексуються  на коефіцієнт (Кі), який визначається за формулою:
Кі = Iпот/100;
де  Iпот  -  прогнозний індекс споживчих цін поточного року.
 
Згідно  з  постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2014 року №709 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 27серпня 2014 р. № 404»  у 2015 році   для розрахунку показників державного бюджету надано два сценарії (прогнози) індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - на рівні 111,2 відсотка за сценарієм 1; та 113,1 відсотка - за сценарієм 2. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ( лист від 06 лютого 2015 року № 3715-07/3887-03) до розрахунків Державного бюджету України на 2015 рік покладено показники сценарію 2 (копія листа додається). Таким чином, ураховуючи, що для розрахунку граничних показників вартості твердого палива та скрапленого газу для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій населенню на їх придбання використовується прогнозний індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 113,1 відсотка, установити:
      - натуральні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, виходячи з  граничних показників вартості твердого палива – 1221,74 грн за одну тонну та вартості скрапленого газу – 156,74 грн за один балон.
 
 Крім того, установлено, що громадянам, які для опалення житлових приміщень використовують рідке пічне побутове паливо, пільги надаються з розрахунку затвердженої вартості однієї тонни твердого палива, а субсидії для відшкодування витрат на його придбання – виходячи з вартості затвердженої в області натуральної норми забезпечення населення твердим паливом.
 
7. Громадське обговорення
 
З метою одержання зауважень та пропозицій, проект розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання в 2015 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному сайті Харківської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
   
8. Прогноз результатів
 
Видання цього розпорядження сприятиме стабілізації соціальної ситуації в області.
 
 
Директор Департаменту економіки
і міжнародних відносин Харківської 
обласної державної адміністрації                                   В.М. Коваленко                                                                                                                                 
Версія для друку Поділиться:


Вверх