ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Порядок проведення Харківською обласною державною адміністрацією перевірок стану здійснення органами місцевого самоврядування Харківської області делегованих повноважень органів виконавчої влади

27 липня 2015 | 14:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Харківської
обласної державної адміністрації


1. Порядок проведення Харківською обласною державною адміністрацією перевірок стану здійснення органами місцевого самоврядування Харківської області делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – Порядок) розроблений з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999 року № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (із змінами).

2. Порядок визначає механізм, періодичність і терміни проведення Харківською обласною державною адміністрацією перевірок здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення Харківської області, а у випадках, визначених законодавством, – виконавчими органами міських рад міст районного значення, сільських, селищних рад Харківської області (далі – органи місцевого самоврядування області) делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3. Харківська обласна державна адміністрація здійснює контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування області вимог статей 27 – 36, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

4. Перевірки стану здійснення органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади проводяться згідно з Планом контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, який щороку затверджується розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації.

5. Перевірки стану здійснення органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади проводяться:
у виконавчих органах міських рад міст обласного значення Харківської області – один раз у два роки;
у виконавчих органах міських рад міст районного значення, сільських, селищних рад Харківської області – у разі необхідності.

6. Для проведення перевірок стану здійснення органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади Харківською обласною державною адміністрацією формується Комісія з проведення перевірок стану здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – Комісія).
Головою Комісії призначається перший заступник голови, заступники голови, заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації згідно із закріпленням за районами та містами обласного значення Харківської області, затвердженим розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації «Про розподіл обов’язків».

7. За пропозиціями голови Комісії формується її персональний склад. До складу Комісії можуть залучаються представники структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації та її апарату, районних державних адміністрацій Харківської області.
Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації.
Організаційне забезпечення проведення перевірок здійснюється організаційним відділом апарату обласної державної адміністрації.

8. За рішенням голови Харківської обласної державної адміністрації можуть проводитися комплексні перевірки здійснення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади за участю територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та заслуховуватися інформація посадових осіб місцевого самоврядування про стан виконання повноважень органів виконавчої влади.
Для проведення комплексної перевірки головою Харківської обласної державної адміністрації утворюються Комісії, до складу яких за згодою залучаються також представники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

9. Голова Комісії затверджує робочий план перевірки та перелік питань, які будуть розглянуті у ході перевірки.

10. Терміни проведення перевірки стану здійснення органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади визначаються у відповідному Плані контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Строк проведення перевірки становить не більше 5 робочих днів.
Продовження цього строку здійснюється у разі потреби за поданням голови Комісії з дозволу голови Харківської обласної державної адміністрації.

11. Органу місцевого самоврядування області не пізніше ніж за 7 днів надсилається письмове повідомлення про проведення перевірки.

12. Члени Комісії за галузевою належністю перевіряють здійснення органами місцевого самоврядування області вимог статей 27 – 36, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині делегованих
їм повноважень органів виконавчої влади.

13. Під час перевірки для Комісії створюються необхідні умови для її роботи та надається повна, всебічна та об'єктивна інформація з усіх питань, які містяться в робочому плані проведення перевірки, щодо здійснення органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади, у тому числі оригінали необхідних документів.
На вимогу Комісії, що здійснює контроль, органи місцевого самоврядування області мають надавати інформацію про виконання ними окремих делегованих повноважень.

14. У разі потреби, при неналежному здійсненні органом місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади,
за рішенням голови Харківської обласної державної адміністрації можуть проводитися позапланові перевірки органів місцевого самоврядування області.

15. За результатами перевірки оформляється акт, який має містити аналіз, висновки та пропозиції з усіх питань, які перевірялися.
Акт оформляється організаційним відділом апарату обласної державної адміністрації на підставі підсумкових матеріалів, наданих посадовими особами, які проводили перевірку.
Акт оформляється за підписом осіб, які проводили перевірку. Акт складається протягом 10 робочих днів.
Акт передається голові Харківської обласної державної адміністрації, а його копія – органу місцевого самоврядування області, у якому проводилася перевірка.
Голова Комісії здійснює контроль за своєчасним наданням акта голові Харківської обласної державної адміністрації.
Результати перевірки розглядаються виконавчим органом ради, а у разі потреби виносяться на розгляд сесії відповідної ради та доводяться до відома населення шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації.

16. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки сільський, селищний, міський голова зобов'язаний у тижневий строк повідомити Харківську обласну державну адміністрацію.

17. Голова Харківської обласної державної адміністрації розглядає у тижневий строк результати перевірки та у разі виявлення фактів порушення органами місцевого самоврядування області вимог чинного законодавства України під час здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади приймає рішення про вжиття заходів для усунення порушень відповідно до чинного законодавства.

 


Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                       В.В. Хома

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх